Super Trofeo 亞洲挑戰賽 2019

Chris van der Drift 與陳意凡 Super Trofeo 亞洲挑戰賽鈴鹿站冠軍

Chris van der Drift 與陳意凡 Super Trofeo 亞洲挑戰賽鈴鹿站冠軍 林寶堅尼Super Trofeo亞洲挑戰賽於鈴鹿賽道舉行2019賽季第二回合的第二場正賽。Gama Racing的Chris van der Drift和陳意凡一雪昨日首戰之恥,最終由陳意凡以僅0.299秒的優勢擊敗同是專業組的FFF Racing Team車手Juuso Puhakka和笠井崇志(Takashi ... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介