Porsche 911 Speedster

2010巴黎車展:Porsche 911 Speedster 玩限量

2010巴黎車展:Porsche 911 Speedster 玩限量 Pure Blue 專色只在 Porsche 全新車款 911 Speedster 上擁有,為了令它更具架子,這架全新型號兩座跑車全球只有 356 台,已經在巴黎車展上高姿態示人。車身更低、車頭玻璃 » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介