A5 Sportback g-tron

日內瓦車展 2017:新能源車 Audi A5 Sportback g-tron

日內瓦車展 2017:新能源車 Audi  A5 Sportback g-tron Audi 繼 A3 Sportback g-tronA4 Avant g-tron 後,於車展上帶來第三位天然氣車成員 A5 Sportback g-tron,擁有四個小型儲氣筒,可以儲存 19 公斤天然氣,在純天氣然模式下可行駛 500 公里,如果搭配 25 公升油箱就可以提升至 950 公里;重點是在歐洲標準循... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介