Apple Magic Mouse

Magic Mouse 唔駛怕冇電

Magic Mouse 唔駛怕冇電 Apple 推出的 Magic Mouse 型格與實用性集一身,不少 Ma c用家都會購買來使用。可是此藍牙滑鼠用上乾電池驅動,電力不足時自然要人手換電,即使用充電池也不能倖免。正因 » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介