Asia Miles

Shell V-Power 入油額外里數獎賞「亞洲萬里通」

Shell V-Power 入油額外里數獎賞「亞洲萬里通」 Shell V-Power於新一年率先助您策畫旅遊大計,讓您和摯愛的家人一起孕育新回憶、發掘新趣味! Shell現正推出Shell V-Power X「亞洲萬里通」額外里數獎賞推廣,Shell Bonus咭會員只需透過簡單網上登記,並惠顧指定產品累積消費每滿$600,即可賺取額外400里數。 Shell V-... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介