Audi A6 e-tron

Audi A6 e-tron 2023 年量產

Audi A6 e-tron 2023 年量產 Audi 於上海車展發佈由 Audi 與 Porsche 所共同開發的 PPE 平台打造的首款豪華房車—A6 e-tron Concept。與 e-tron GT 的跑味不同,新車風格定位偏向豪華,整體外觀造型流線及優雅,特別是車尾的線修帶有一點Sportback 的味道,Audi 表示新車的風阻係數只有 0.22... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介