Bugatti Grand Sport

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 現身「澳門銀河」展出

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 現身「澳門銀河」展出 被譽為「亞洲新皇殿」的「澳門銀河」綜合渡假城,勢成為超級跑車展覽的熱點。繼冠名贊助「澳門銀河」Double R Racing 車隊參加澳門格蘭披治大賽後,渡假城今天隆重宣佈全球最快速、價值 3,900 萬元人民幣的布加迪威航 16.4 Grand Sport 量產型超級跑車,由即日起至 12 月於「澳門銀河」的巴士... » 內容

Bugatti Grand Sport 陸上火箭降臨香港陳列室

Bugatti Grand Sport 陸上火箭降臨香港陳列室 早前我們獲 Bugatti 安排到上海試駕 Veyron 16.4 Grand Sport,現在回想起 1,000 匹馬力與 1,250 牛頓米扭力所帶來的... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介