Fiat 500 X Gucci

Fiat 500 X Gucci 現身九龍站圓方 謝婷婷親身捧場

Fiat 500 X Gucci 現身九龍站圓方 謝婷婷親身捧場 今年是意大利統一 150 週年,適逢 Gucci 創立 90 週年,同樣來自意大利的 Fiat 為記念這個重要時刻,所以與 Gucci 攜手合作,以 Fiat 500 為基礎 crossover Gucci 經典設計,推出全新限量版 500 by Gucci 車款。此次由 Fiat Centro Stile 與 G... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介