Huracan LP 620-2 Super Trofeo

林寶堅尼 Huracán LP 620-2 Super Trofeo 全球首發

林寶堅尼 Huracán LP 620-2 Super Trofeo 全球首發 意大利超級跑車製造商林寶堅尼汽車有限公司宣佈推出新款賽車:Huracán LP 620-2 Super Trofeo。該款車型將在2015年林寶堅尼-寶珀Super Trofeo挑戰賽亞洲、北美、歐洲三大賽區同步發佈。 Huracán Super Trofeo 將成為該項賽事的新標準。「Huracán Sup... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介