Lotus Elise S

易手車推介:Lotus Elise S 輕裝上陣

易手車推介:Lotus Elise S 輕裝上陣 Lotus Elise 車系向來擁有驚人的馬力重量比,就以去年 12 月來港的 Elise Club Racer 為例,雖然馬力只有 136 匹,但車重卻輕量至 852kg,跑起來都唔會比其他超跑差。今次找來 Elise S 作推介,有一個原因是朋友的 GT-R 退役,換了輛 Lotus,試完真係幾好,純跑的熱血份... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介