Mercedes-Benz A 250 e

IAA 2019:Mercedes-Benz A 250 e 和 B 250 e 長距插電混能車齊齊發布

IAA 2019:Mercedes-Benz A 250 e 和 B 250 e 長距插電混能車齊齊發布 Mercedes-Benz 當中兩部小車 A-Class 和 B-Class 都有新款推出後,今年法蘭克福車展又有新成員加入,它們就是插電混能版 A 250 e 和 B 250 e。在賣相方面基本上一樣,沙板多了 EQ Power 標誌、車尾多了充電接頭。它們動力同樣來自一副 1.3 公升 Turbo 引擎和電動馬... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介