Nio ET7

蔚來汽車發表 ET7 純電動房車

蔚來汽車發表 ET7 純電動房車   相信就算無玩股票的朋友都應該知道 Tesla 的股價升到癲左,助就 Elon Musk 成為世界首富。而電動車除了 Tesla 之外,其實在美國仲有名叫電動車三傻之稱的蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車,同樣股價升到傻左。當中又以蔚來汽車發展最成熟,日前就在中國成都發表最新純電房車「ET7」,車身... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介