Porsche Carrera Cup Asia

Porsche Carrera Cup Asia 珠海試車掀序幕

Porsche Carrera Cup Asia 珠海試車掀序幕 保時捷 Porsche Carrera Cup Asia 剛剛在過去的週末於珠海國際賽車場舉行試車日,一眾來自不同地方的車手都雲集在一起,除了一些之前都有參賽的熟悉面孔外,今年也有三支新車隊向這個備受矚目的賽事挑戰。今次廠方於珠海國際賽車場為 2012 年新一屆的 Carrera Cup Asia 掀開序幕和進行... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介