Volkswagen Golf GT

Volkswagen Golf GT 40 週年版香港限量 40 部

Volkswagen Golf GT 40 週年版香港限量 40 部 Volkswagen 眾多車款中,Golf 已經成為經典,由 1974 年第一代至今,已經進化到第七代。在保持住 Golf 經典形態下,第七代在性能和設備都繼續進化,在 40 週年大日子,Volkswagen Hong Kong 引入 Golf GT 40 週年特別版,在同樣的價格,為車迷帶來更觸特的配置,全港限量... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介