30.3 C
Hong Kong
Sunday, September 24, 2023

HTC × agnès b. CAFÉ L.P.G. 細味法式濃情


HTC 最近宣佈由 2011 年 2 月 17 日至 3 月 16 日,到指定商舖購買 HTC Desire HD 或 Desire Z,並到 www.htchkpromotion.com/agnesb 登記,可獲贈 agnès b. CAFÉ L.P.G. 下午茶禮券乙張(包括 2 件蛋糕及 2 杯咖啡),憑券到香港任何 agnès b. CAFÉ L.P.G. 即可品嘗精美下午茶餐乙份。數量有限,送完即止。

相關內容

最新內容