Abarth 695

Abarth 695 Maserati Edition 好評續推

Abarth 695 Maserati Edition 好評續推 Fiat 集團旗下品牌 Abarth 與 Ferrari 共同推出的 Abarth 695 Tributo Ferrari 限量版受到車迷歡迎,於是決定與同集團的 Maserati 合作,打造集合豪華與性能,限量 499 輛的 Abarth 695 Maserati Edition。 » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介