Ford Mustang Mach-E 1400

【視像】Ford Mustang Mach-E 1400 電動野馬

【視像】Ford Mustang Mach-E 1400 電動野馬 電動車其實在美國都流行了一段時間,不過都是以 Tesla 為主。Ford 其實已準備投入 115 億美完去加快電動車業務,為了繼續為品牌下的電動車不斷造勢,最近推出了一匹電動野馬 - Mustang Mach-E 1400!它比 Mustang Mach-E GT 更癲,新車是跟 RTR Vehicles 合作,全... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介