Mercedes-Benz 2012 A-Class

Mercedes-Benz 全新 A-Class 11 月初來了

Mercedes-Benz 全新 A-Class 11 月初來了 數月前,Mercedes-Benz 邀請了我們前往斯洛文尼亞試駕全新 A-Class,相信大家都十分期待它何時才來到香港。現在終於收到消息,大家引頸企盼的全新 A-Class 將 11 月初正式到港,並舉行盛大發佈會,不過車迷十分關注的售價暫時則仍然未公佈。本網將會緊貼全新 A-Class 消息,各位密切留意。 ... » 內容

Mercedes-Benz 2012 A-Class 意外曝光

Mercedes-Benz 2012 A-Class 意外曝光 最近在西班牙的 Lanzarote 小島一隊單車隊意外拍攝到 Mercedes-Benz 2012 A-Class 全新 5 門版停在路邊的畫面,估計可能是... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介