Mercedes-Benz EQC Edition 1886

Mercedes-Benz EQC Edition 1886 展現電動決心

Mercedes-Benz EQC Edition 1886 展現電動決心 Mercedes-Benz 在紐約車展除了發佈大改款 CLS 之外,還帶來了限量車款 EQC Edition 1886,1886 的車名其實大有深意,因為品牌創始人 Karl Benz 在 1886 年時註冊汽油引擎的專利,同年更推出了 Benz Patent Motor Car No.1,從此開啟了石油交通工具的... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介