Renault Megane RS250 Cup

Renault Megane RS250 Cup 充滿戰鬥格

Renault Megane RS250 Cup 充滿戰鬥格 Renault 雷諾這個品牌,必定拉到賽車話題身上。方程式賽車之外,最新的 Renault Megane RS250 Cup 一樣令喜歡小跑車的人關注。由 Renault Sport 打造的 Megane RS250 Cup,全新形態和換心動作之後,性能備受玩家關注。試跑一個下午之後,不難發現它天生充滿戰鬥格的架子... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介