Suzuki Swift Sport

法蘭克福車展 2017:Suzuki Swift Sport 新晉小鋼砲

法蘭克福車展 2017:Suzuki Swift Sport 新晉小鋼砲 Suzuki 終於發表當家車款 Swift 的 Sport 版性能車型,為了突出 Swift Sport 運動化設定,前後泵把、頭尾唇、側裙、尾喉經過重新設計以及 Sport 車型獨有 17 吋輪圈,以侵略性更強的外觀展現性能鋼砲的身份。而使用新世代 HEARTECT 底盤後,車身尺碼為 3,840 X 1,735... » 內容

Suzuki 新款 Swift Sport 法蘭克福車展發表

Suzuki 新款 Swift Sport 法蘭克福車展發表 Suzuki 法蘭克福車展的重點集中在 Swift Sport。新款 Swift 的動力經過特別調校後,擁有 134 匹馬力,160Nm/4,400rpm ... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介