Wii 送禮迎「兔」年


Wii 新春限定優惠套裝為 Wii 香港組合套裝連 Wii Fit Plus(Wii平衡器組合套裝),新春優惠價 $2,299(原價:$2,598)。即日起於各大百貨公司有售,售完即止。


Wii 新春套裝組件包括:
Wii 香港組合套裝
Wii 白色主機
Wii 遙控器
雙截棍控制器
Wii 動感強化器
Wii Sports Resorts(繁體中文版)遊戲軟體
Wii Fit Plus(Wii 平衡器組合套裝)
Wii 平衡器
Wii Fit Plus(繁體中文版)遊戲軟體

查詢電話:2153 1177(萬信)

其他人感興趣的新聞:

相關類新聞: Wii 時尚數碼
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介