P 牌達人:汽車 PATPAT 欣賞之道【二次創作】


每個人欣賞汽車都有自己獨特的一套方法,有人鐘意 PATPAT 蹺起夠性感,有人鐘意斯斯文文,有人鐘意睇起來得得意,更多人會分 part 去睇車尾燈是否覺得有精神,尾泵把或尾唇型唔型呀,線條靚唔靚。至於筆者由於是變形金剛的 die hard fan 關係,而且很多車廠在也會朝著人型或動物的方向設計,因此筆者在睇車尾時好自然就朝著機械人的方向聯想;而之所以講 PATPAT,喺因為平時渣車在路面睇得最多一定喺其他車的 PATPAT。現在就用原車相與改圖同大家分享一下,可能需要一點想像力,不喜勿插,又或者可以留言講下自己既欣賞方法。

(以上純屬作者個人言論及創作,並無科學根據,亦不代表本公司立場。)

其他人感興趣的新聞:

視像新聞
» 更多
客戶車盤推介