Fiat Viaggio

北京直擊:Fiat Viaggio 進軍中國第一擊

北京直擊:Fiat Viaggio 進軍中國第一擊 在較早前的日子,Fiat 與國內的廣汽集團正式合作,實現進軍中國市場的計劃。現今,第一擊攻勢便是在北京車展發佈專門針對中國市場設計的 Viaggio。Viaggio 採用 ALFA ROMEO Giulietta 底盤,但軸距增加 100mm,達到 2,703mm,車身尺碼為 4,650 × 1,790 × 1,5... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介