Mercedes-Benz GLS 500

Mercedes-Benz GLS 500 Big「巴打」到港

Mercedes-Benz GLS 500 Big「巴打」到港 在 2012 年推出的第 2 代 GL-Class,平治在車系小改之際給其名字加個「S」字,讓細、中、大號 SUV 車系,即 GLA、GLC 和 GLE,齊齊整整有個加大碼「巴打」GLS;並指加個「S」字的它,是以「SUV 車系中的 S-Class」作為定位。 GLS 的小改就如之前 V-Class 小改... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介