Mercedes Marco Polo Camper Van

Mercedes 發表 Marco Polo Camper Van

Mercedes 發表 Marco Polo Camper Van Mercedes-Benz V-Class 最新加入了新成員 Marco Polo Camper Van,是平治最新的露營車款。與一般車最大分別是可上掀的車頂,令車廂擁有更高更寬的空間,而內籠設計不止鋪陳不止高級豪華,日常家具設備如冰箱、衣櫃及煮食爐,最大特點是一個按鈕就可將兩排座椅組合成 203×113mm 的雙... » 內容
視像新聞
» 更多
車街搜奇
客戶車盤推介