Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC

Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC 新添四驅版本

Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC 新添四驅版本 三菱在 2018 年借紅極一時的 Eclipse 轎跑車的名字為其全新中小形 CUV(Crossover Utility Vehicle 混種多用途汽車)取名 Eclipse Cross,在一眾日系高身房車如 Subaru XV、萬事得 CX-5、日產 Qashqai、本田 CR-V 等內,以 27 萬元售價位置於... » 內容
視像新聞
» 更多
客戶車盤推介